You are here

SuperGlucoDog с отличие в категорията „Маркетинг, свързан с кауза“ на Годишните награди за отговорен бизнес за 2020г. на БФБЛ

Социално-ориентираната кампания на Сервие България бе отличена с бронз в конкуренция с общо 17 проекта На 10 юни на церемония в х-л „Балкан“ в София Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) обяви победителите в 18-тото издание на Годишните награди за отговорен бизнес за 2020г.– най-авторитетният национален конкурс за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие, който се провежда под мотото „Дай добър пример“. 78 компании от всички сектори подадоха своите добри примери, като номинираха общо 111 проекта в шестте категории на конкурса: „Инвеститор в обществото”, „Инвеститор в знанието”, „Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд”, „Маркетинг, свързан с кауза”, „Инвеститор в околната среда” и „Най-добра социална политика на малко и средно предприятие“. Сервие България участва с два проекта в категорията „Маркетинг, свързан с кауза“ – националната информационна кампания „Вземи краката си в ръце“ с безплатни прегледи в цялата страна и инициативата SuperGlucoDog за обучение на кучета, навременно подушващи хипогликемични кризи при хора с диабет. Победителите в категория „Маркетинг, свързан с кауза“ бяха обявени от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, която връчи приза на Емилио Галиярди, Изпълнителен директор на Сервие България. „Ние от Сервие сме посветени на терапевтичия прогрес в услуга на пациентите и социално ангажирани инициативи като SuperGlucoDog и „Вземи краката си в ръце“ са част от нашето ДНК“, сподели г-н Галиарди. SuperGlucoDog e единствената по рода си в Източна Европа инициатива, която цели повишаване качеството на живот на хората с диабет и техните семейства. Вече трета година Сервие финансира високоспециализираното обучение на кучета-асистенти, които подушват старта на хипогликемичната криза и предупреждават пациента или близките много по-рано от технологичните устройства. Проектът се реализира с помощта на фондация „Очи на четири лапи“, чиито сертифицирани треньори извършват едногодишното обучение на лабрадорите. От началото на проекта през 2018г. 5 обучени кучета вече са неизменна част от семействата на своите нови стопани, работят за тях 24/7 и ги даряват със сигурност и спокойствие. Проектът продължава и през 2021г. и към днешна дата нов випуск лабрадори са в процес на обучение, за да променят живота на други хора с диабет.

---------------------------------------------------------

The SuperGlucoDog Project with a Recognition in the Marketing with a Cause Category in BBLF’s 2020 Annual Responsible Business Awards

The socially oriented campaign by Servier Bulgaria was awarded bronze in competition with a total of 17 projects On 10 June at a ceremony in Balkan Hotel in Sofia, the Bulgarian Business Leaders Forum (BBLF) announced the winners in the 18th edition of its annual responsible business awards for 2020 – the most renowned national contest for corporate social responsibility and sustainability. This year its moto is “Be a Role Model” 78 companies from all business sectors applied with their role-model initiatives by submitting 111 projects in total in the 6 categories: Investor in Community, Investor in Environment, Investor in Human Capital and Working Conditions, Investor in Education, Marketing with a Cause and Best Social Policy by a Small or Medium-Sized Enterprise. Servier Bulgaria applied with 2 projects in the Marketing with a cause category, namely the national informative campaign “Hands up for Your Legs” with free examinations in all secondary cities in Bulgaria, and SuperGlucoDog project for training of dogs who detect the beginning of hypoglycemia and warn diabetic patients in due time. Yordanka Fandakova, mayor of Sofia Municipality, who announced the winners in Marketing with a Cause category, presented the award to Emilio Gagliardi, General Manager of Servier Bulgaria. “We at Servier are committed to therapeutic progress to serve patient needs, and it is in our DNA to foster socially oriented initiatives like SuperGlucoDog and “Hands up for Your legs”, Mr. Gagliardi shared. SuperGlucoDog is a project by Servier Bulgaria, a one-of-a-kind initiative in Eastern Europe that was conceptualised and implemented in the country with the sole aim to improve the quality of life of Bulgarian diabetic patients and their families. For a third year in a row Servier finances the highly specialized training of assistance dogs to detect the beginning of hypoglycaemic crises prior to technology devices and warn in due time diabetic patients and their family members. The project is executed in partnership with the “Eyes on Four Paws” Foundation whose certified instructors perform the one-year training course of the Labradors. Since the SuperGlucoDog project’s launch in 2018, five fully trained dogs already live with their new owners, working for them 24/7 as invaluable members of their families, blessing them with safety and peace of mind. The project continues in 2021, and a new group of Labradors is currently undergoing the training in order to change the lives of other diabetic people for the better.