You are here

Кариери

"Нашият капитал е Човешки, не финансов" (Dr Jacques Servier)

Ние гледаме на взаимоотношенията между служителите и компанията като на партньорство, базирано на договор за взаимно доверие, съпричастност и ангажираност.

  • Още в процеса на подбор на персонал инвестираме много в тези взаимоотношения, организирайки срещи на кандидатите с техните потенциални бъдещи колеги. Тези първоначални контакти позволяват взаимно опознаване и ни помагат да оценим уменията на кандидатите, тяхната способност за интегриране и потенциала им за развитие.
  • За успешните кандидати инвестицията продължава с включването им в адаптирани програми за обучение, с продължителност няколко седмици, по време на които те се запознават с корпоративната ни култура, организацията на работа, процедурите и практиките в компанията и имат възможност да се срещат и да общуват с бъдещите си колеги.
  • Принципите, които обуславят утвърждаването на един служител в компанията са прогрес - личен и на организацията - и придобиване на нови знания. Олицетворение на тези принципи са интензивните ни тренинг-програми, възможностите за вътрешна мобилност и кариерен ръст. Мотивацията и лоялността се оценяват чрез атрактивна и персонализирана политика на възнагражденията.
  • Според корпоративната етика на Сервие, никой в компанията не е маловажен: ние се грижим на всеки един от служителите ни да бъде осигурена среда, която максимално да благоприятства изявата на индивидуалния му потенциал.

Вярваме, че компания, която се стреми да развива максимално индивидуалния потенциал на хората си, е компания, която може да се грижи за себе си. В една такава интерактивна динамика служителите гледат на фирмения напредък като отражение и плод на техните лични постижения.