„Сервие“ дарява 15 000 лв. в подкрепа на SOS младежи

You are here

„Сервие“ дарява 15 000 лв. в подкрепа на SOS младежи

Приключи кампанията „Стъпка за теб, увереност за тях“, която френската фармацевтична компания „Сервие“ организира т.г. в подкрепа на програмата на SOS Детски селища България – „Начало на самостоятелен живот“. Събраните 15 000 лв. ще бъдат дарени в полза на SOS младежи, които да получат допълнителна опора в първите си стъпки на самостоятелен живот извън SOS грижа, след навършване на пълнолетие.
Целта на програмата е да подпомогне младежите в продължаване на образованието им в университет, в търсене на работа и възможности за реализация, в намиране на самостоятелно жилище, с консултации и съвети и др. С дарените средства „Сервие“ ще помогне на младежите от SOS Детски селища България, в етапа в който най-много се нуждаят от подкрепа, за да се справят успешно с предизвикателствата на самостоятелния живот.
„Сервие“ е независима международна група с централа във Франция, която има представителства в 150 държави с общо 22 000 служители, а на българския пазар присъства от 27 години като водеща в предоставянето на високоефективни терапии за хроничните заболявания: диабет, сърдечно-съдови заболявания, хронична венозна болест и онкология.

Servier donates BGN 15,000 to support the SOS young people
The campaign "Step for you, confidence for them", organized by the French pharmaceutical company Servier this year, in support of the program of SOS Children's Villages Bulgaria - "Start of independent life" has ended. The collected BGN 15,000 will be donated to SOS young people, who will receive additional support in their first steps of independent living outside SOS care, after reaching the age of 18.
The aim of the program is to help these young people continuing their education at university, applying for job and searching for opportunities for realization, finding their own home, consultation and advices, etc. With the donated funds, Servier will help the young people from SOS Children's Villages Bulgaria at the stage when they need support the most in order to successfully cope with the challenges of independent living.
Servier is an independent international group headquartered in France, with offices in 150 countries with a total of 22,000 employees and has been present on the Bulgarian market for 27 years as a leader in providing highly effective therapies for chronic diseases: diabetes, cardiovascular disease, chronic venous disease and oncology.