You are here

Сервие продължава да се ангажира в помощта срещу пандемията Ковид-19

От началото на кризата групата Сервие се ангажира да помага на тези, които се борят срещу пандемията Ковид-19. Освен подкрепата на изследователските усилия за предотвратяване и лечение на заболяването, причинено от коронавируса, към днешна дата компанията е допринесла в инициативи за солидарност в повече от 35 държави по света.

Сервие подпомага здравните власти и болниците, като предоставя гел за дезинфекция на ръцете и спешно необходими лични предпазни средства - повече от 300 000 маски, ръкавици и други предпазни средства, дарени директно или чрез инициативи на асоциации в индустрията. Сервие също обединява силите си с фондации, неправителствени организации и асоциации, като Китайския червен кръст и Americares в Индия и прави дарения за подпомагане на полагащите грижи и населението, засегнато от вируса. Във Франция много здравни специалисти, които работят в Сервие, доброволно се присъединяват към медицинския персонал на първа линия срещу вируса.

Сервие също така предоставя своя експертен опит и финансова подкрепа в партньорства като „Коалиция за иновации в здравето – отговор при здравна криза“, която разработва иновативни решения за облекчаване на претоварването в системата на здравеопазването и да гарантира, че пациентите с хронични заболявания продължават да се лекуват.

Като световен лидер в здравеопазването, Сервие полага всички усилия да осигури непрекъснатостта на своите процеси и да осигури пълен достъп до лекарствата си за пациентите, които разчитат на тях.