You are here

Подкрепа за SOS младежи на прага на самостоятелния живот

В навечерието на светлите Великденски празници френската фармацевтична компания „Сервие“ стартира кампанията „Стъпка за теб, увереност за тях“ в подкрепа на програмата на SOS Детски селища България – „Начало на самостоятелен живот“.

Кампанията ще се проведе от 1 май до 31 юли 2021 г., като „Сервие“ ще дари по 1 лев от всяка продадена в този период опаковка „Цедралекс“ (75 мл и 150 мл) на SOS Детски селища България – „Начало на самостоятелен живот“. Програмата „Начало на самостоятелен живот“ на SOS Детски селища България, е създадена в помощ на младежите, израснали с помощта на SOS грижа, на които предстои да се изправят пред неизвестността и предизвикателствата на самостоятелния живот. В този период всички те имат нужда от приятелско рамо, на което при необходимост да продължат да разчитат, за да добият кураж и да вървят успешно по своя път напред.

Събраните средства в кампанията Стъпка за теб, увереност за тях, ще помогнат на младежите от SOS Детски селища България, които вече са студенти, да завършат висшето си образование; на тези, на които предстои да започнат работа - да се подготвят за самостоятелен живот, а на тези, които вече работят – да получат допълнителната подкрепа, от която имат нужда, за да стъпят здраво на краката си.

Козметичният продукт, от чиито продажби „Сервие“ ще направи дарение на неправителствената организация SOS Детски селища България, за да подкрепи тази уязвима група младежи, е енергизиращият крем „Цедралекс“. Той облекчава тежестта и умората в краката, охлажда и хидратира, благодарение на специфичните свойства на корсиканския лимон, в комбинация с ментол.

Отглеждането на корсиканския лимон е вековна традиция на френския остров Корсика, а тонизиращите и антиоксидантни свойства на този цитрус са се доказвали поколения наред. Плодовете на корсиканския лимон се берат всяка година в периода септември – ноември, точно преди узряването му, като се подбират внимателно. Енергизиращият крем „Цедралекс“ е резултат от 4-годишни научни изследвания, които са довели до създаването на този природен козметичен продукт.

Сумата на събраните средства ще бъде обявена в социалните мрежи на „Сервие“ и на интернет страниците venite.bg, servier.bg и sosbg.org и дарена през септември 2021 г.

Общи условия на кампанията

-----------------------

Support for SOS young people on the threshold of independent living

On the bright eve of Easter holidays, the french pharmaceutical company Servier launched a campaign called "Step for you, confidence for them" in support of the program SOS Children's Villages Bulgaria - "Start an independent life".

The campaign will take place from May 1 to July 31, 2021 and Servier will donate 1 BGN from each package of Cedralex (75 ml and 150 ml) sold in this period to SOS Children's Villages Bulgaria - "Start of independent life". 

The program "Start of independent living" of SOS Children's Villages Bulgaria was created to help young people who grew up with the help of SOS care, who are about to face the uncertainty and challenges of independent living. During this period, they all need a friendly shoulder to rely on, when needed, in order to gain courage and successfully move forward. 

The funds raised from “Step for You, confidence in them” Campaign will help young people from SOS Children's Villages Bulgaria, who are already students, to complete their higher education. For those, who are about to start work - to prepare for independent living and for those, who are already working - to receive the extra support they need to get back on their feet.

The cosmetic product, from the sales of which Servier will make the donation to the non-governmental organization SOS Children's Villages Bulgaria, in order to support this vulnerable group of young people, is the energizing cream Cedralex. It relieves heaviness and tiredness in the legs, cools and hydrates, thanks to the specific properties of Corsican lemon, in combination with menthol.

The cultivation of Corsican lemon is a centuries-old tradition on the French island of Corsica, and the tonic and antioxidant properties of this citrus have been proven for generations. The fruits of Corsican lemon are being gathered every year in the period September - November, just before the fruit ripens and are carefully selected. The energizing cream Cedralex is the result of a 4 years scientific research that led to the creation of this natural cosmetic product.

The amount of funds raised will be announced on the social networks of Servier and on websites venite.bg, servier.bg and sosbg.org and will be donated in September 2021.