You are here

Отговорни, солидарни и ангажирани в настоящата ситуация с COVID-19

Скъпи партньори,  

 

В условията на здравна криза, свързана с разпространението на COVID-19, Сервие като социално отговорна компания, е солидарна с всички мерки в световен мащаб, предприети в борбата срещу разпространението на пандемията.

В България, всички наши решения подкрепят директивите на здравните власти и правителството.

Грижа на Сервие са здравето и безопасността на служителите на Групата, както и здравните специалисти, който са на първа линия в борбата с пандемията. Ето защо взехме решение да въведем за всички наши служители режим на „работа от вкъщи“.

Също така, като фармацевтична компания, сме наясно и с отговорността си да продължаваме да осигуряваме наличности на нашите медикаменти за пациентите.  Предприети са мерки за продължаване на дейностите на нашите производства и R&D обекти, като в същото време се спазват всички необходими условия за здраве и безопасност на служителите, чието присъствие е от съществено значение за непрекъсване на  дейностите.

Сервие, като надежден партньор през годините, гарантира своя ангажимент да подкрепя както професионалистите в сферата на здравеопазването, така и пациентите, особено тези с хронични заболявания като хипертония, диабет, сърдечно-съдови, венозни или онкологични заболявания. Те са най-рисковите и уязвими в този момент, за които контролът на заболяването е изключително важен, за да се избегнат допълнителни усложнения.

Сервие ще продължи да бъде близо до вас и да ви подкрепя. Подготвяме дигитални материали, видеа, презентации, онлайн обучения с полезна и практическа информация как заедно да се справим по-добре в условията на тази трудна ситуация, как да помогнем на пациентите да постигнат по-добър контрол на хроничните си заболявания и да посрещнат един по-светъл утрешен ден!

Ние сме отговорни и ангажирани да преминем заедно през този период, с разбиране и достойнство.

Останете си вкъщи! Бъдете здрави!

Защото ни е грижа!