You are here

Кучета, помирисващи диабета

Сервие България, като лидер в диабета, е посветена да помага на медицинските специалисти в полза на хората с диабет. Компанията поде инициатива за обучение на кучета, способни да разпознават началото на хипогликемията при пациенти с диабет и по този начин ги предпазват от сериозни живото-застрашаващи състояния.

Знаете ли, че 70% от всички катастрофи с диабетиците се случват по време на хипогликемия, а децата с диабет могат лесно да изпаднат в диабетна кома след подобен епизод?

Сервие България спонсорира обучението на високоспециализирани кучета за лични асистенти на пациенти, основно деца като най-уязвими. Кучетата могат да подушат старта на хипогликемичната криза и да предупредят пациента или близките много по-рано от технологичните устройства. По този начин намаляват емоционалния стрес и вълнението и дават на цялото семейство усещане за спокойствие и сигурност.

Проектът се оценява високо от медицинските специалисти, свързани с диабета, което е още един атестат за облика на Сервие България като доверен приятел на пациентите с диабет.

Инициативата е посрещната емоционално от всички служители на Сервие, които се чувстват горди, че принадлежат към такава иновативна компания.