You are here

ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ ПАЗАРА НА ЕУРЕСПАЛ 80 mg ТАБЛЕТКИ С УДЪЛЖЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ И НА ЕУРЕСПАЛ 0,2% СИРОП

След съгласуване с Изпълнителна агенция по лекарствата, фирма “Сервие Медикал“ ЕООД Ви информира за изтеглянето от пазара на лекарствените си продукти, съдържащи фенспирид (fenspiride) Еуреспал 80 mg таблетки с удължено освобождаване и Еуреспал 0,2% сироп считано от 07.02.2019 година, поради наличието на нови неклинични данни за безопасност, които предполагат потенциално удължаване на QT интервала на електрокардиограмата.

За повече информация:

- Документ с въпроси и отговори предназначени за пациентите - кликнете тук

- Писмо и документ с въпроси и отговори предназначени за медицинските специалисти - кликнете тук

Фирма “Сервие Медикал“ ЕООД остава на разположение за всякакви въпроси и нужда от допълнителна информация от страна на пациентите или на медицинските специалисти на следните телефони: 

тел.: +359 2 921 57 00;  0886 100 264

факс: +359 2 921 57 50

e-mail: pharmacovigilance.bg@servier.com