You are here

Групата Сервие активно подкрепя борбата срещу COVID-19

Сервие активно участва в борбата срещу пандемията чрез няколко инициативи, като предоставя лични предпазни средства на болниците в засегнатите страни, също и чрез дарения на фондации и НПО - Китайски Червен кръст и Фондация AP-HP (Assistance Publique-Hôpitaux de Paris Foundation). Във Франция, родната страна на Сервие, компанията предлага своята експертиза чрез участието си в партньорството „Коалиция за Иновации в Здравето – отговор при здравна криза“, която има за цел да разработи иновативни решения за облекчаване претоварването на здравната система и да гарантира, че пациентите с хронични заболявания ще продължават да бъдат лекувани. Освен това, десетки здравни специалисти, които работят в Сервие, са предложили на френските здравни власти да се присъединят като доброволци към медицинския персонал на първа линия срещу вируса. Сервие полага всички усилия да гарантира непрекъснатостта на производството си, така че лекарствата ни да останат достъпни за пациентите, които разчитат на тях.
Позицията за солидарност на Групата Сервие в инициативите, предприети на глобално ниво в борбата срещу COVID-19 е споделена с Международната федерация на фармацевтичните производители и асоциации (IFPMA) и Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA), които консолидират всички инициативи, предлагани от фармацевтичните компании.