You are here

Годишен отчет на групата Сервие за 2018-2019 г.

Споделяме с Вас Годишният отчет на групата Сервие за 2018-2019 г., публикуван на www.servier.com.

Документът има за цел да предостави на всички заинтересовани страни информация за основните постижения на групата Сервие през изминалата година. В приблизително шестдесет страници, Годишният доклад за 2018-2019 г. предлага пълна картина на дейността на Групата - предизвикателствата, които трябва да посрещнем, стратегията, опита и перспективите ни, както и акцентите и финансовите резултати за финансовата 2018-2019 г. година.

Можете да последвате линка: