You are here

WeHealth на Сервие – съвместна разработка на отдела за електронно здравеопазване на Сервие и КардиоРенал в помощ на пациентите със сърдечна недостатъчност

Изследването на капка кръв с помощта на телемедицинско устройство дава възможност на пациентите да установят навреме прогресирането на заболяването и да поддържат постоянен контакт със своя лекар за осигуряване на по-добри медицински грижи и индивидуализирано лечение.

По време на ежегодния конгрес на Европейското дружество по кардиология, който се проведе в Барселона от 26 до 29 август, Сервие и КардиоРенал оповестиха своята съвместна разработка на телемедицинско устройство, което ще допринесе за по-ефективно проследяване на пациентите със сърдечна недостатъчност и намаляване на финансовото бреме на заболяването върху системите за обществено здравеопазване.

Сърдечната недостатъчност е широко разпространено заболяване с висока социална значимост, засягащо над 12 милиона пациенти в Европа. Честотата на рехоспитализации на пациентите е особено висока (близо 50% през първите шест месеца след първата хоспитализация при пациентите във Франция1), наред с висока смъртност, често дължаща се на неправилно лечение (над 44% при пациенти на възраст над 75 години).

Това е дало идея на КардиоРенал за разработване на надеждна, уеб-базирана система за амбулаторно проследяване на пациенти, при която чрез изследване на капка кръв се измерват нивата на три биомаркера: хемоглобин, калий и креатинин. Измерените стойности се анализират незабавно от специализирана система и данните се предават в реално време на лекуващия лекар, за съответно коригиране на лечението на пациента.

Това ново телемедицинско устройство дава възможност за по-често проследяване и индивидуализиране на лечението на всеки отделен пациент с цел избягване на хоспитализации, които са травмиращи за пациента и струват скъпо на здравната система. След валидиране на резултатите от лекуващия лекар, на пациента се назначава оптимално лечение, като личните данни на пациента се съхраняват в свързан електронен файл.

Разработването и клиничните тестове на това иновативно устройство съгласно регулаторните изисквания ще бъде проведено съвместно от КардиоРенал и отделът за електронно здравеопазване WeHealth на Сервие, след което устройството ще се маркетира и промотира по цял свят от WeHealth.

“Нашите дългосрочни амбиции са с помощта на това устройство да намалим честотата на хоспитализации с 40%. Това представлява средно намаление от 6 000 евро на годишните разходи за пациент, както и намаляване на смъртността и подобряване на качеството на живот на пациентите“, заяви д-р Давид Гез, директор на WeHealth на Сервие.

“Ние сме особено доволни от сътрудничеството си с WeHealth на Сервие, тъй като съвместните ни постижения ще позволят да предложим скоро нашето телемедицинско устройство и решение за индивидуализирано лечение на много пациенти със сърдечна недостатъчност, чието лечение понастоящем не е оптимизирано в достатъчна степен в съответствие с тяхното състояние“, добави Морис Берже, главен изпълнителен директор на КардиоРенал.
1. 2011 данни от Haute Autorité de Santé

За Сервие

Сервие е международна фармацевтична компания, управлявана от фондация с нестопанска цел. Централата на фирмата се намира във Франция (Сюрен). Компанията присъства в 148 страни по света, с персонал от 21000 служители и оборотът ù за 2016 г възлиза на 4 милиарда евро.

Изцяло независима, Групата Сервие инвестира 25% от годишния си оборот в научно-изследователска дейност и влага цялата си печалба в разработване на нови медикаменти. Основен двигател за корпоративния напредък на Сервие е търсенето на иновации в 5 терапевтични области: сърдечно-съдови, имуно-възпалителни и невро-психични заболявания, онкология и диабет. Компанията притежава също така и високо-качествени генерични медикаменти.

За WeHealth от Сервие

WeHealth от Сервие е най-новия и вълнуващ eHealth отдел на групата. Неговата цел е да осигури ефективен отговор на все по-нарастващите нужди на пазара на здравеопазването особено на електронното здравеопазване, като подходът е насочен към пациента. WeHealth се задвижва от духа на предприемачеството и възнамерява да инвестира в иновации, създадени в партньорство с новосъздадени компании в световен мащаб. Повече информация на: www.wehealthbyservier.com

За CardioRenal

CardioRenal е компания, посветена на подобряването на качеството на лечението на пациенти със сърдечна недостатъчност чрез използване на съвременни технологии (експертни системи, диагностика в реално време, микрофлуиди и др.), Съчетани с най-добрите медицински познания. От основаването си CardioRenal получава финансова помощ от източния регион във Франция и един от европейските фондове-FEDER (European fund for regional development of the economy).