You are here

Сервие избира Сакле за място на своя бъдещ научно-изследователски център

4 октомври 2017 – Строежът на бъдещия научно-изследователски център на Сервие, на площ от около 45,000 m2 в Парижкия кампус Сакле, ще бъде възложен на фирма Уилмот и съдр. и се очаква да бъде завършен през 2021 г.
С 25% от своя оборот (с изключение на генеричните продукти) реинвестирани ежегодно в научно-изследователска и развойна дейност, Групата Сервие винаги е отреждала почетно място на изследователската дейност.

Потвърждение на тази политика е решението на Сервие да установи своя бъдещ изследователски център в Парижкия кампус Сакле, в близост до Екол Нормал Пари Сакле (бившо ENS, Кашан), Екол Политехник и Факултета по биология, химия и фармация към Университета Париж-юг.

В резултат на това, дейността на сегашните научни центрове на Групата Сервие в Кроаси, Сюрен и областта Орлеан ще бъдат обединени на едно място. Очаква се в центъра с капацитет до 800 работни места да бъдат ангажирани около 600 научни изследователи на Сервие.

Оливие Лоро, президент на Групата Сервие, подчерта посветеността на компанията на научно-изследователската дейност: “Нашият бъдещ научно-изследователски център отговаря изцяло на стратегическата цел на Групата, а именно, да бъде основен партньор в съвременното здравеопазване. Ние избираме Сакле, тъй като вярваме в потенциала на Франция да осигури успеха на тази еко система в международен мащаб.”

Един истински мултидисциплинарен проект, целта на сградата ще бъде да въплъти ценностите
на Групата Сервие в дух на колективност, сътрудничество и откритост, в среда, допринасяща за изявата на идеи и таланти. Тази инвестиция от почти 260 милиона евро ще даде възможност за съвместна работа на изследователите с редица други компании в областта на здравеопазването, поставяйки пациента в центъра на изследователските програми.

Този приоритетен за Сервие проект е в съзвучие и с урбанистичния проект на кампуса, разработен от властите за териториално развитие на Париж-Сакле.
Клод Бертран, управителен директор на направление научно-изследователска и развойна дейност, добави: “С планирането на научно-изследователски център 4.0, днес Групата гледа напред към решаване на предизвикателствата, пред които са били изправени цели поколения, разглеждайки здравеопазването в глобална перспектива, в центъра на която е поставен пациентът.“

Проектиран в тясно сътрудничество с архитектурния отдел на Уилмот и съдр., стилът на сградата ще включва също един обединяващ кръг и вход със свободен достъп, което ще позволява контакти между служителите през деня, за обмен на идеи в дух на конструктивност и откритост. В сградата ще има също лаборатории, кабинети по отделни проекти и „хотел за проекти“, в който ще бъдат настанявани сътрудници по нови и иновативни проекти, както от Франция, така и от други страни. Сградата е проектирана с оглед на максимална гъвкавост и приспособимост за целите на бъдещи технологични и научни разработки, на фона на подчертано екологична среда.

Еманюел Кане, Изпълнителен вице-президент, отговарящ за научно-изследователската и развойна дейност, заключи: “Решенията на фирма Сервие са били винаги насочени към създаване на високо ефективна научно-изследователска база. Планираната сграда в Сакле ще допринесе за още по-добро развитие на тази дейност и ще ни даде възможност да се развиваме в рамките на един от водещите световни центрове, съчетал умения и професионализъм от цял свят.“

Този проект е част от Операция от национален интерес (Opération d’intérêt national).

За органите за териториално развитие на Париж-Сакле

Задачата на органите за териториално развитие на Париж-Сакле, създадени през 2010 г. по силата на разпоредбата „Голям Париж“, е да ръководи и координира „развитието на научен и технологичен център Париж-Сакле и популяризирането на неговите международен характер и мащаби“. Органът действа като предприемач на обединените зони за териториално развитие в рамките на Операция от национален интерес.
Оперативният проект за градски кампус днес е в процес на реализация:
– Над 220,000 m² представени проекти (лаборатория EDF Lab, комунална сграда „Място за живот“, Институт по молекурярни науки Орсе, Център по нанонауки и нанотехнологии, CentraleSupelec, ENSAE ParisTech, Civil Aviation Radar…).
– 287,180 m² строителни площадки в процес на изграждане или в начална фаза (Ecole Normale Supérieure Paris-Saclay, спортни съоръжения, Institut Mines-Télécom, студентски и семейни жилищни сгради…)
– Консултации за териториално развитие на площ от 200,000 m2: Централна иновативна градоустройствена програма, Shared Teaching Building, Palaiseau’s Subprefecture, Научно-изследователски и образователен център по фармация, биология и химия към Университета Париж-юг, Business Incubator & Serviced Office Centre…).
– Провеждат се проучвания и е осигурено финансиране за разработване на площи от 185 060 m2 (Център по обучение, местни спортни съоръжения, AgroParisTech/INRA и др.).

За Сервие

Сервие е международна фармацевтична компания, управлявана от фондация с нестопанска цел. Централата на фирмата се намира във Франция (Сюрен). Компанията присъства в 148 страни по света, с персонал от 21000 служители и оборотът й за 2016 г възлиза на 4 милиарда евро.
Изцяло независима, Групата Сервие инвестира 25% от годишния си оборот в научно-изследователска дейност и влага цялата си печалба в разработване на нови медикаменти. Основен двигател за корпоративния напредък на Сервие е търсенето на иновации в 5 терапевтични области: сърдечно-съдови, имуно-възпалителни и невро-психични заболявания, онкология и диабет. Компанията притежава също така и високо-качествени генерични медикаменти.