You are here

Сервие предлага своя опит в промишлената научна и развойна дейност, химичен синтез и фармацевтично производство на партньори

Сервие вече предлага за партньори напълно интегриран процес на синтез и производство на молекули и лекарствени продукти, от разработване и клинично проучване до лансиране на пазара. От изходни материали до готови продукти, независимо дали са оригинални или генерични, Сервие прилага еднакъв контрол на качеството, което отговаря на най-строгите международни стандарти. Гамата от услуги гарантира цялостно управление на промишлените операции и непрекъснатост на процеса и доставките на качествени лекарства.

Сервие се отличава с:

  • 11 съвременни изследователски и производствени бази на 4 континента;
  • Доказан опит в химическия синтез, разработването и производството на фармацевтични на медикаменти;
  • Високи стандарти за качество, които се прилагат еднакво в цялата мрежа;
  • Пълна гама от услуги, която осигурява гъвкавост в планирането и изпълнението на проектите;
  • Изключителни екипи от професионалисти;

За повече информация: http://servier-cmo.com