You are here

Сервие инвестира в производство на биологично-базирани лекарства във Франция

Сервие обявява стартирането на програма за биопродукция в своята база в Жиди, Франция. Първите научни групи се очакват през 2019 г., а първите клинични партиди през 2020.

Фармацевтичната биопродукция представлява производство на биологично-базирани терапевтични лекарства, включително терапевтични средства на протеинова основа, ваксини, генни терапии, както и клетъчни терапии. Лекарства, толкова сложни, че биха могли да се направят само в живи системи, или самите те са жива система (напр. клетъчните терапии). На практика, "bioproduction" е своеобразен синоним на "bioprocessing" като начин да се опише производствения процес с помощта на клетъчна култура, хроматография, формулиране и свързаното с тях аналитично изследване за големи молекули лекарства, ваксини и клетъчни терапии.

Днес, около 50% от новите противоракови терапии произхождат от биотехнологии, и партньорствата, създадени от Сервие в тази област през последните години с Macrogenics, Cellectis, Pfizer, GeNeuro, Sorrento, а също и с Institut Curie, са в съответствие с тази тенденция. Чрез техния механизъм на действие, който е по-целенасочен и по-точен от химическите молекули, тези биофармацевтични продукти позволяват да бъде постигната по-добра ефикасност и по-малко странични ефекти при дадените пациентски популации.

С цел да се ускори наличието на тези нови методи за лечение за пациентите и здравните специалисти, за по-добър контрол на процеса на развитие на тези бъдещи лекарствени препарати, както и да се намалят разходите на крайните продукти, Сервие взе решение да допълни своята експертиза като изгради подразделение за биопродукция в своята база в Жиди, близо до Орлеан, Франция.

Christian Sauveur, заместник-председател, отговарящ за отдел Промишленост в Сервие, заяви: "От съществено значение за нашата група е да можем да контролираме цялата лекарствена верига, с цел да подобрим ефективността и да гарантираме качеството на нашите продукти. По този начин укрепваме нашата индустриална отговорност във Франция, и в световен мащаб".

Докато се изчаква помещенията в Жиди да бъдат завършени, за да се разположи новото производство, процесът по създаване и развитие на експертизата на групата вече е започнал с екипите за Изследователска и развойна дейност на Сервие в партньорство с Университета в Дъблин, Ирландия. В същото време, работата по оборудването на производствена база 3 в Жиди, покриваща площ от около 3 000 м2 с бюджет от 35 милиона евро, скоро ще започне. Центърът трябва да може да произведе своите първи изследователски партиди (извън ДПП) през първата половина на 2019 г. и първите клинични серии в началото на 2020 г. Предвижда се през 2020 г. екипът по биопроизводство да включва около тридесет души.

Чрез инвестиране в центъра в Жиди и лансиране на тази нова база за биопродукция, Сервие подпомага регионалната екосистема, както и националния пазар в тази област.

Подробна информация по темата можете да прочетете от прессъобщението (английски език).