You are here

Сервие встъпва в ексклузивно партньорство със Cellectis за UCART19, алогенна CAR-T клетъчна терапия за хематологични злокачествени заболявания

Също така, Servier участва в ексклузивно международно сътрудничество с Pfizer, за съвместно разработване и комерсиализиране на терапията

На 19-ти ноември 2015, Cellectis (Alternext: ALCLS; Nasdaq: CLLs) и Servier обявявиха подписването на изменение на съществуващото споразумение за сътрудничество от февруари 2014, специално за UCART19, TALEN® генно-модифицирана алогенна Chimeric Antigen Receptor T-cell (CAR-T) имунотерапия. Съгласно това изменение, Servier използва възможността си да придобие изключителни права за доразвиване и комерсиализиране на UCART19, който е на път да влезе във Фаза 1 от развитие за хронична лимфоцитна левкемия (CLL – chronic lymphocytic leukemia) и остра лимфобластна левкемия (ALL – acute lymphoblastic leukemia).

В допълнение, Pfizer Inc. (NYSE: PFE) и Servier имат сключено споразумение за ексклузивно сътрудничество за съвместно разработване и комерсиализиране на UCART19. Съгласно условията на споразумението, Pfizer и Servier ще работят заедно по съвместна програма за клинично разработване на UCART19 и ще споделят разходите за развойна дейност. Pfizer ще отговаря за потенциална комерсиализация на UCART19 в Съединените щати, а Servier ще запази маркетингови права за страните извън САЩ. Сътрудничество на Pfizer със Servier за UCART19 е различно от сътрудничеството със Cellectis, което Pfizer обяви през юни 2014 г., което не включва UCART19.

UCART19 използва патентования алогенен подход на Cellectis за разработване на CAR-T терапии, които проектират Т-клетки от донори за употреба при множество пациенти. Това е различно от автоложни подходи, които модифицират собствените Т-клетки на пациента.

Cellectis трябва да получи от Servier плащане в размер на $38.2 милиона при подписване на споразумението. Отделно, Cellectis може да получи над $300 млн. при постигане на определени цели, финансиране за R&D и хонорари от продажбите от Servier, въз основа на годишните нетни продажби от комерсиализирани продукти. Финансовите условия за споразумението между Servier и Pfizer не са оповестени.

"Ранната сделка със Servier е голямо признание за потенциалната стойност на UCART19 за пациентите, тъй като се очаква първата алогенна CAR-T терапия да премине във фаза клинично разработване, която използва TALEN® технологията на Cellectis за генно редактиране", каза д-р André Choulika (Ph .d.), председател и главен изпълнителен директор на Cellectis. "Cellectis има за цел да предостави на онкоболните най-добрите високо-иновативни алогенни CAR-T терапии във всички географски региони, и сме горди, че за постигането на тази цел, си сътрудничим със Servier и Pfizer, за подпомагане достъпа на пациентите."

"Партньорството между Pfizer и Servier е важна стъпка в развитието на UCART19 и нашата амбиция е да осигурим иновативни лекарства за пациентите в онкологията, каквато е и визията на президента на Servier, Olivier Laureau", каза Emmanuel Canet (M.D.), мениджър отдел R&D в Servier.

"Това сътрудничество за развитие на UCART19 надгражда позицията на Pfizer в областта на CAR-T и растящото ни портфолио от имуно-онкологични активи, което е основен приоритет за развитието на нашия онкологичен бизнес", каза Mikael Dolsten (M.D., Ph.D.), глобален мениджър R&D на Pfizer. "Работата на Servier и Cellectis подчертава нашата споделена отговорност за разработване на уникални противоракови терапии, от които могат да се възползват пациенти по целия свят."

 

За Cellectis

Cellectis е биофармацевтична компания, фокусирана върху разработването на имунотерапия, основаваща се на генно-модифицирани CAR-T клетки (UCART). Мисията на компанията е да разработи ново поколение противоракови терапии на базата на специално създадените Т-клетки. За да разберете повече, посетете: www.cellectis.com.

TALEN® е регистрирана търговска марка, собственост на Cellectis Group.