You are here

Сервие встъпва в споразумение за глобално сътрудничество в разработването и маркетирането на нови лекарствени формули, насочени към клетъчната апоптоза при онкологични заболявания

Наскоро Servier оповести подписването на стратегическо споразумение с Novartis за сътрудничество в световен мащаб в разработването и маркетирането на серия иновативни лекарствени формули, резултат на научно-изследователската дейност на Servier в партньорство с Vernalis в областта на онкологията, насочени към регулиране на метаболитните пътища на клетъчната апоптоза.

Сътрудничеството обхваща разработването в световен мащаб на селективни BCL-2 инхибитори, понастоящем във фаза на клинично изпитване. Протеините от BCL-2 семейството са основни регулатори на клетъчната апоптоза. Техният дисбаланс играе ключова роля в аберантната преживяемост на туморните клетки.

В рамките на сътрудничеството Servier ще продължи да отговаря за научно-изследователската дейност и ще провежда съвместно с Novartis програма за клинично изпитване, с цел бързо одобрение на първо показание за по-ефективно лечение на пациентите.

Правата за продажба на продуктите, произтичащи от споразумението, ще бъдат разпределени между страните въз основа на географски принцип.

Jean-Pierre Abastado, Ph D, Директор на Центъра за терапевтични иновации в областта на онкологията в Servier, каза: “Малки молекули, разработени за специфични прицелни цели, могат да имат много висок терапевтичен потенциал. Този успех е резултат на задълбочена изследователска програма в областта на химията и биологията в сътрудничество с Vernalis, в рамките на която нашите научни екипи идентифицираха и дефинираха този високо специфичен BCL-2 инхибитор. Той се явява едно ново допъление към портфолиото на Servier, освен киназните инхибитори, HDAC инхибиторите и имунотерапевтичвите средства.“

Emmanuel Canet, MD, PhD, Президент на направлението за научно-изследователска и развойна дейност на Servier, коментира, че “това значимо сътрудничество е признание за иновативния подход на Servier в научните изследвания в областта на онкологията. Началото на съвместна дейност с една от водещите компании в тази сфера, е поредно потвърждение на нашия стремеж за създаване на иновативни терапевтични средства в отговор на нерешените проблеми на пациентите с тежки заболявания.“

За таргетната цел: BCL-2 протеините:

Протеините от BCL-2 семейството са основни регулатори на апоптозата – програмираната клетъчна смърт. Техният дисбаланс играе ключова роля в аберантната преживяемост на туморните клетки. В туморните клетки често се наблюдава свърхекспресия  на антиапоптозния BCL-2 протеин, принадлежащ към това семейство. Антиапоптозните BCL-2 протеини са атрактивна терапевтична цел в онкологията в продължение на повече от двадесет години, но изследователската дейност в тази област е свързана с редица предизвикателства, изискващи прилагане на иновативни методи в областра на химията и структурната биология.