You are here

Сервие бележи увеличение на оборота за 2015-2016

Сервие, втората по големина френска фармацевтична компания, регистрира годишен ръст от 2.7% за 2015-2016 година. Така общият ни оборот се равнява на 4 млрд. евро, от които 2.8 млрд. генерирани от оригинални лекарства и 1.2 млрд. от генерични. Нетната печалба на групата е 188 милиона евро, което представлява 5% от оборота.

Ръстът може да се обясни с по-доброто международно представяне на лекарствата ни и значително увеличение на генеричните лекарства във всички територии (Франция, Европа, Общността на независимите държави и Бразилия).

Интернационализацията на групата продължава да се развива динамично: общият оборот, без Франция, е в размер на 3,1 млрд. евро, което е с 8% повече от миналата година. Силното присъствие, както и дългогодишните инвестиции, особено в развиващите се страни, ни печели ключови позиции в много страни. Китай и Русия поотделно представляват по 8% от глобалния оборот, Канада 5%, а Италия 3%. Румъния, която отбелязва най-силен ръст, се нарежда на пета позиция.

"Силният ни международен растеж се отразява и на проактивната партньорска политиката на групата, която беше особено активна през изминалата година", каза Olivier Laureau, председател на Сервие. "През последните години, групата е влязла в над 40 партньорства с компании от световен ранг като Pfizer, Novartis, Amgen, Taiho, и няколко иновативни биотехнологични компании като Intarcia, Cellectis и GeNeuro. 7 от тези партньорства са подписани през последните 18 месеца."

Благодарение на факта, че Сервие е независима структура, без акционери, компанията инвестира значителен процент от печалбите си в терапевтични иновации, с цел да удовлетворяват нуждите на пациентите.

Онкологията се превърна в една от основните ни области на растеж през последните години, удвоявайки оборота си само за една година. Това потвърждава стратегическото значение на иновациите, предприети от Сервие в световен мащаб.

През 2016 година Сервие затвърждава позицията си на втора по големина компания в Европа в кардиологията. Нашето богато и балансирано портфолио осигурява 5% ръст на компанията за 2015-2016, благодарение на добре познатите и в България продукти: Prestarium, Diaprel MR, Detralex, Noliprel и Preductal MR.