You are here

Сервие сред най-добрите спонсори на проучвания

Независимо интернационално проучване на CenterWatch* (извършено между октомври 2014 г. - януари 2015 г.) с 1900 следователи, показва подобрение в показателите за връзката между фармацевтичната индустрия и изследователите, през последните две години.

Сервие получава, от 38-те критерия за оценка на изследователите, средно, най-високата сборна оценка на спонсори на клинични изпитвания. От всички критерии, засягащи извършването на клиничните изпитвания, Сервие излиза на първо място по 18 от тях.
 
Ето 6 от най-важните за представянето на Сервие групата:

  • Професионален медицински персонал, работещ в Клинични проучвания.
  • Качество на подкрепа и близки отношения на изследователите и обектите по проучванията.
  • Ефективно сътрудничество с подизпълнители.
  • Съответствие на протоколите на проучванията с клиничната практика.
  • Качество и ефективност на събиране на данните.
  • Ефективни договорни преговори и спазване на финансовите споразумения.

  
Тези резултати потвърждават качеството на нашите екипи, посветени на клинични проучвания и демонстрират признанието на нашите партньори в изследованията.

Благодарим на всички наши служители, ангажирани в Клинични проучвания и на всички наши партньори в групата, които допринасят за този успех!
 
CenterWatch е надежден източник и глобална дестинация за информация за клинични изпитвания, както за професионалисти, така и за пациенти.