You are here

Egis Poland печели наградите „Отлично място за работа“ и „Обичам работата си“

Отличната работна среда в Egis Poland – фармацевтична компания, част от Servier – както и подкрепата, указвана на служителите ѝ от отдела по човешки ресурси (ЧР), бяха отличени с престижна награда от световната консултантска компания в областта на човешките ресурси Great Place To Work®. Отделно от това, усилията на отдела по човешки ресурси на EGIS бяха забелязани и от Института по работодателски марки в Полша, който връчи на EGIS наградата „Обичам работата си“.

Great Place To Work® е компания, която си е спечелила репутация за предоставянето на строга и обективна оценка на нагласите на служителите. Нейните доклади се публикуват във водещите медии за бизнес по цял свят. Оценяването е базирано на обратна връзка от служителите, събрана чрез подробни въпросници, както и на одит на политиките и практиките на компанията в сферата на човешките ресурси.
В Egis всички 231 служители бяха поканени да попълнят проучването „Индекс на доверието“, разработено да оцени виждането на хората по отношение на пет основни ценности на работното място: справедливост, надеждност, уважение, отборен дух и задоволство от работата. Над 90% от служителите са попълнили проучването, което свидетелства за тяхната ангажираност. Нещо повече, резултатите показват, че 79% от служителите ни казват „Моята компания е отлично място за работа!“.

Наградата на Great Place To Work® е доказателство, че подходът на EGIS Poland по отношение на човешките ресурси е правилният. „Лично аз мисля, че наградата на Great Place To Work® потвърждава, че нашите усилия в сферата на човешките ресурси направиха EGIS в Полша едно уникално място за работа, с подход, който пасва на глобалната стратегия на Servier“ каза Monika Świerszcz, мениджър „Човешки ресурси“ на EGIS Poland.
В същото време Полският институт за работодателски марки подчерта успеха на отдел „Човешки ресурси“ на EGIS за създаването на приятелска работна среда на подкрепа, като им връчи наградата „Обичам работата си“. Чрез анкета служителите оценили компанията по множество критерии – приятелски процес при кандидатстване, отлична вътрешна комуникация и програми за подкрепа.