You are here

Сервие и Ипсен обявиха споразумение за комерсиализиране продуктите на Ipsen Consumer Healthcare в България

София (България), 14 юли 2017 г. – Сервие и Ипсен (Euronext: IPN, ADR: IPSEY) обявиха, че са сключили партньорство за разпространение и популяризиране на портфолиото на Ipsen Consumer Healthcare в България.

Съгласно това споразумение, Сервие ще предлага, популяризира и предоставя услуги, свързани с портфолиото на Ipsen Consumer Healthcare в България, което включва марките Smecta® (diosmectite) – показан при остра диария при възрастни и деца, Tanakan® (ginkgo biloba EGb 761®) – показан при леки когнитивни нарушения и Fortrans® (macrogol) – разтвор за промивка на дебелото черво.

Aurélien Breton, генерален мениджър на Сервие за България, коментира: "Това е първото локално партньорство за нас. Радваме се, че партньорът ни Ипсен споделя нашата страст и ангажираност към иновациите в здравеопазването, насочени към пациентите. Това партньорство ще ни позволи да разширим портфолиото си в областта на гастроентерологията и да укрепим нашето сътрудничество с общопрактикуващите лекари и аптеките. Ние считаме Smecta®, Tanakan® и Fortrans® за важни допълнения в нашето портфолио и силно вярваме в потенциала на марките да подобрят качеството на живот на много хора в България."

Guillaume Freneuil, вицепрезидент Международни дейности към Ipsen Consumer Healthcare добави: "Ние сме много доволни да си сътрудничим със Сервие България за комерсиализирането на нашето Consumer Healthcare портфолио, тъй като те са водеща фармацевтична фирма с широка гама от утвърдени продукти и много добре подготвен медицински и търговски екип. Ние сме убедени, че Сервие България ще се ангажира с успеха на нашите големи марки (Smecta®, Tanakan® и Fortrans®) в България и ще вложи специални усилия за комерсиализирането на нашите настоящи и бъдещи разработки, създадени да повишават стойността за пациентите."

За Servier
Сервие е международна фармацевтична компания, управлявана от фондация с нестопанска цел със седалище във Франция. Със силно международно присъствие в 148 страни и оборот от 4 милиарда евро през 2016 г., Сервие има 21 000 служители в цял свят. Изцяло независима, Групата инвестира 25% от своя оборот (без генеричните лекарства) в научноизследователска и развойна дейност и използва цялата си печалба за развитие. Корпоративният растеж на Сервие се дължи на непрекъснатото търсене на иновации в петте сфери на високи постижения: сърдечно-съдови, имунно-възпалителни и невропсихиатрични заболявания, онкология и диабет, както и от дейността им свързана с висококачествени генерични лекарства. Повече информация: www.servier.com

За Ipsen
Consumer Healthcare Ipsen Consumer Healthcare генерира продажби над 300 млн. евро през 2016 г. Продуктовото портфолио включва известни марки като Smecta®, Forlax® и Tanakan® с широко търговско покритие в Европа и развиващите се страни, включително силни позиции в географски райони като Китай, Русия, Алжир и Югоизточна Азия.

За Ipsen
Ipsen е глобална специализирана биофармацевтична група, фокусирана върху иновациите и специалните грижи. Групата развива и предлага на пазара иновативни лекарства в три ключови терапевтични области – онкология, неврология и редки болести. Ангажираността с онкологията е илюстрирана чрез нарастващото портфолио от ключови терапии за рак на простатата, невроендокринни тумори, бъбречноклетъчен карцином и рак на панкреаса. Ipsen също има добре утвърден бизнес в сферата на потребителското здравеопазване. С общи продажби от близо 1.6 милиарда евро през 2016 г., Ipsen продава повече от 20 лекарства в над 115 страни, като над 30 с пряко търговско присъствие. Изследователската и развойната дейност на Ipsen се фокусира върху иновативните и диференцирани технологични платформи, разположени в сърцето на водещите центрове за биотехнологии и науки за живота (Париж, Франция; Оксфорд, Великобритания; Кеймбридж, САЩ). Групата има около 5 100 служители по целия свят. Ipsen е регистрирана в Париж (Euronext: IPN) и в САЩ чрез Sponsored Level I American Depositary Receipt (ADR: IPSEY). За повече информация относно Ipsen посетете www.ipsen.com

Орелиен Бретон
Изпълнителен директор, Сервие България
Тел.: +359 2 921 5700
e-mail: office.bulgaria@servier.com