You are here

Новини

SuperGlucoDog с отличие в категорията „Маркетинг, свързан с кауза“ на Годишните награди за отговорен бизнес за 2020г. на БФБЛ

16/08/2021

Подкрепа за SOS младежи на прага на самостоятелния живот

29/04/2021

Първите дипломанти на инициативата Super Glucodog на „Сервие България“ и фондация „Очи на четири лапи“ преминаха успешно обучението си и вече работят за пациенти с диабет

07/10/2020

Националната кампания „Вземи краката си в ръце“ получи златна статуетка за Здравна кампания с обществено значение 2020
15/07/2020

Сервие продължава да се ангажира в помощта срещу пандемията Ковид-19
19/05/2020

Годишен отчет на групата Сервие за 2018-2019 г.
15/04/2020

Сервие подкрепя българската здравна система и медицинските специалисти в борбата срещу COVID-19
14/04/2020

Групата Сервие активно подкрепя борбата срещу COVID-19
03/04/2020

Какво е важно да знаем за острата лимфобластна левкемия
26/02/2020

Клинични ползи и безопасност на LONSURF® (trifluridine/tipiracil), подкрепени от нови данни, представени на ежегодната среща на ASCO 2019
06/06/2019

Сервие и Taiho Oncology съобщиха, че в проучване Фаза III на LONSURF® (трифлуридин/типирацил) са достигнати първичната и вторични крайни цели
23/10/2018

Сервие и Taiho Pharmaceutical съобщиха, че първоначалните резултати от клинично проучване фаза III показват сигнификантно увеличение на преживяемостта при пациенти с метастатичен рак на стомаха, лекувани с LONSURF®
22/06/2018

Проучване Фаза III, оценяващо ефективността и безопасността на Lonsurf при пациенти с метастатичен карцином на стомаха, рефрактерни на стандартни терапии, достигна първичната крайна цел
14/05/2018

Данни относно карцином на стомаха
14/05/2018

Сервие се включи в 36-ата Годишна Конференция по здравеопазване на Дж. П. Морган
07/03/2018

Открийте страхотната работа на детските сърдечни хирурзи в центъра Cuomo в Дакар!
28/02/2018

Сервие открива първия си офис в САЩ
21/02/2018

Предварителни данни от кандидат-продукта UCART19 на Сервие и Pfizer показват висок пълен процент на ремисия за остра лимфобластна левкемия при възрастни и деца в две клинични проучвания от фаза I
18/01/2018

Сервие – компания, отдадена на подкрепата на младите висшисти
08/01/2018

Egis Poland печели наградите „Отлично място за работа“ и „Обичам работата си“
04/01/2018

Сервие и Treventis започват стратегическо научно партньорство в невродегенеративните заболявания
11/12/2017

Сервие стартира първото си научно предизвикателство с Innocentive
27/11/2017

Интервю с Орелиен Бретон – Генерален Директор на Сервие България
24/11/2017

14 ноември - Световен ден за борба с диабета
13/11/2017

Сервие избира Сакле за място на своя бъдещ научно-изследователски център
01/11/2017

Сервие и Институт Кюри удължават срока и разширяват обхвата на своето сътрудничество в борбата срещу рака
23/09/2017

WeHealth на Сервие – съвместна разработка на отдела за електронно здравеопазване на Сервие и КардиоРенал в помощ на пациентите със сърдечна недостатъчност
10/09/2017

Сервие на изложение „Мисия Здраве“: предизвикателствата в лечението на хроничната венозна болест
19/07/2017

Сервие и Ипсен обявиха споразумение за комерсиализиране продуктите на Ipsen Consumer Healthcare в България
17/07/2017

Сервие бележи увеличение на оборота за 2015-2016
07/03/2017

Ново съединение показва обещаващи резултати при лечението на ракови заболявания
20/10/2016

Сервие инвестира в производство на биологично-базирани лекарства във Франция
27/07/2016

Пациентите с напреднал метастатичен колоректален карцином в Европа вече имат нов вариант за лечение, след като LONSURF® (trifluridine/tipiracil) получи одобрение
03/05/2016

Сервие получи позитивно CHMP становище за LONSURF® (трифлуридин/tipiracil) за метастатичен рак на дебелото черво
02/03/2016

Servier встъпва в ексклузивно партньорство със Cellectis за UCART19, алогенна CAR-T клетъчна терапия за хематологични злокачествени заболявания
30/11/2015

Момиченце е първото бебе в света, излекувано от левкемия с генна терапия
18/11/2015

Сервие предлага своя опит в промишлената научна и развойна дейност, химичен синтез и фармацевтично производство на партньори
20/10/2015

Сервие сред най-добрите спонсори на клинични проучвания
07/06/2015

FDA одобри ивабрадин при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност
16/04/2015

Сервие, #8 европейски инвеститор във фармацевтичния сектор за 2014
15/12/2014

Сервие встъпва в споразумение за глобално сътрудничество в разработването и маркетирането на нови лекарствени формули, насочени към клетъчната апоптоза при онкологични заболявания
26/08/2014

Сервие лансира Cardiological - безплатно мобилно медицинско приложение за сърдечно-съдови заболявания
03/07/2014

Научно-изследователска компания Сервие съобщи за кончината на своя основател и президент – Д-р Жак Сервие
16/04/2014

Servier: one of France’s most remarkable industrial undertakings
16/04/2014