You are here

Сервие, #8 европейски инвеститор във фармацевтичния сектор за 2014

Европейската комисия публикува своя доклад за 2014-та относно индустриалните инвестиции за развойна дейност в Европейския съюз – Тhe 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard. Този доклад класира и анализира основните икономически показатели на най-добрите 2500 компании в света, които генерират около 90% от общите R&D разходи на компаниите в световен мащаб, както и 1000 от най-добрите R&D инвеститори, базирани в ЕС. Той измерва общата стойност на инвестициите им, финансирани със собствени средства, независимо от това къде се извършват съответните R&D дейности.

От най-големите суми, инвестирани в R&D, Сервие се класира на 8-мо място сред европейските инвеститори във фармацевтичния сектор с инвестирани 895 милиона евро, т.е. 21,4% от консолидирания оборот на групата (иновативни и генерични лекарства). Независимо от сектора, Сервие е 8-мият най-голям френски инвеститор и 38-мият Европейски инвеститор в R&D.

Тази класация позиционира Сервие като основен инвеститор в R&D на европейско и световно ниво, и като ключов фактор за иновациите във фармацевтичния сектор. Фирмата ежегодно инвестира повече от 25% от оборота на иновативни лекарства (27.8% през 2013 г.) в областта на изследванията и развитието на други терапевтични иновации в сърдечно-съдови, метаболитни, неврологични, психиатрични, костни и ставни заболявания, както и рак. Тази инвестиция дава възможност на Сервие понастоящем да извършва клинични изследвания със 17 иновативни нови молекули.

За повече информация:

Тhe 2014 EU Industrial R & D Investment Scoreboard

Scoreboard 2014 Ranking EU top 1000 companies