You are here

Сервие – компания, отдадена на подкрепата на младите висшисти

Всяка година, между 2000 и 3000 млади студенти и висшисти, на възраст между 18 и 28 години, се записват за международната програма за стажове на Франция – „VIE“ (Международна корпоративна доброволческа програма).

Програмата предлага придобиване на полезен професионален опит чрез временни назначения, продължаващи между 6 и 24 месеца, които в 50% от случаите водят до предложения за работа от приемащата компания. От 2002 г. насам Сервие предоставя работни места за най-малко 257 млади стажанти в 33 държави. Най-предпочитаните дестинации включват държави като Ирландия, Белгия и Чешката република, както и някои по-отдалечени като Бразилия, Панама и Барбадос. Над 50% от назначенията са свързани с позиции в маркетинга. Други са в сфери като анализ на пазара, финанси, нови технологии и качество. 84 млади стажанти в момента са наети на работа по програмата „VIE“ от Сервие и 35 нови договора са в процес на сключване.