You are here

Сервие стартира първото си научно предизвикателство с Innocentive

На 6 ноември Сервие стартира първото си научно предизвикателство в областта на невродегенеративните заболявания, като използва платформата Innocentive за събиране на информация от масите (crowdsourcing). Innocentive е уебсайт, в който екипите за научноизследователска дейност и развитие споделят своите проблеми, под формата на предизвикателства, в мрежа от над 380 000 членове, разположени в почти 200 страни. Членовете могат да предложат бързи и иновативни решения за разрешаване на проблемите, които се оценяват от екипа, отговарящ за предизвикателството. Наградите се присъждат за най-добрите предложения.

Полагане на съвместни усилия
Този иновативен и съвместен подход се основава на концепцията за "crowdsourcing" - събиране на информация от масите, тъй като той призовава за съвместни усилия за решаване на конкретен проблем. Една от особеностите му е, че хората, които не са експерти в тази област или които идват от много различни изследователски сектори, трябва да участват, за да помогнат за намирането на нови идеи.

Имаме няколко успешни инициативи за тълкуване на множество предложения, включващи предизвикателство във флебологията -за оптимизиране на управлението на венозните заболявания (което доведе до създаването на 207 идеи от 37 страни и до създаването на 10 проекта). Продължаваме по този път, като стартираме първото ни предизвикателство Innocentive, което е отворено за целия свят и този път е посветено на невродегенеративните заболявания. Нашата група е високо ангажирана в тази област и се стреми да задълбочи разбирането си за някои взаимодействия между протеините в мозъка, особено тези, за които се смята, че са отговорни за състояния като болестта на Алцхаймер и болестта на Паркинсон. С това предизвикателство се надяваме да развием и ускорим нашите постоянни усилия за намиране на нови и ефективни лечения за невропсихиатрични заболявания и, ако е възможно, да го прилагаме и в другите ни области на експертиза, за да приведем по-бързо нови терапевтични решения на пациентите.