You are here

Сервие и Treventis започват стратегическо научно партньорство в невродегенеративните заболявания

Сервие и Treventis обявяват стратегическо партньорство за научни изследвания, насочени към лечението на неправилно нагънати протеини, причиняващи невродегенеративни заболявания. Сътрудничеството обхваща голяма програма за откриване на лекарства, насочена както към тау, така и към амилоид-β (Aβ) – два ключови протеина, участващи в болестта на Алцхаймер. Тази терапевтична стратегия има за цел да осигури на пациентите лекарство, което забавя прогресията на патологията в мозъка, като по този начин намалява функционалния отказ чрез механизъм за модифициране на болестта.

Сервие и Treventis ще разработват съвместно съединения, които действат като инхибитори на образуването на тау- и Ab-олигомери, идентифицирани от технологичната платформа на Treventis „Common Conformational Morphology“ (CCM). Сътрудничеството ще включва също разработване и валидиране на транслационни биомаркери, за да се подкрепи предклиничната програма, да се позволи характеризирането и подбора на популациите от пациенти и да се проследява прогресията на заболяването в клиниката.

Съгласно условията на споразумението Treventis и Сервие ще развиват съвместно програмите до избора на кандидат за Фаза 1. Сервие ще финансира всички разходи за изследване и ще има изключителни права в световен мащаб да разработи и комерсиализира всяко едно от избраните съединения.

„Сервие е ангажиран с разработването на терапии, насочени към невродегенеративни разстройства, повече от десетилетие. Надяваме се много, че това ново сътрудничество ще ни позволи да отговорим на огромната неудовлетворена нужда на пациентите за лечение на болестта на Алцхаймер, благодарение на уникалната и новаторска технология на Treventis“, каза Кристийон де Бодина (Christian de Bodinat), Директор на Центъра за терапевтични иновации в невропсихиатрията на Сервие. „Много сме развълнувани, че сме част от една от първите програми, които прилагат двоен подход в тази област“.

С повече от 10-годишен опит в тази област Treventis има уникална и революционна технология за идентифициране на малки молекули за неутрализиране на неправилно нагънати протеини, като тези, свързани с Алцхаймер (бета-амилоид и тау), и други невродегенеративни заболявания (болест на Паркинсон, амиотрофична латерална склероза).

Терапевтичното насочване на вътрешно деструктурирани протеини (IDP) като тау и Aβ пептидите от малки молекули е голямо предизвикателство поради техните хетерогенни структурни свойства. Учените от Treventis идентифицират общ свързващ участък, основаващ се на епитопно сходство между множество неправилно нагънати амилоидни протеини. Тази информация е използвана за създаване на CCM, собствена методология за конструиране на модели от най-ранните етапи на протеиновото изкривяване. Използването на CCM скрининг чрез компютърно моделиране позволява идентифицирането и оптимизирането на многобройни класове от мощни лекарствено-подобни съединения, а това прави възможно откриването на анти-амилоидно лекарство чрез структурен дизайн.

„Ние сме много развълнувани да работим със Сервие за напредъка на нови терапии за невродегенеративни заболявания“, каза Л. Уилям Макинтош (L. William McIntosh), Председател на Борда на Treventis. „Смятаме, че комбинацията от иновативни платформи и технологии на Treventis с дълбокия опит на Сервие разработването на лекарства за централната нервна система има значителен потенциал за бързо напредване на нови терапии за нуждаещите се пациенти.“

Относно Treventis
Treventis е със седалище в Пенсилвания и има изследователски центрове в Халифакс и Торонто, Канада. Компанията е съсредоточена върху откриването и разработването на модифициращи болестта лекарства с малки молекули за множество заболявания, причинени от неправилно нагънати протеини, включително болестта на Алцхаймер. В допълнение към терапевтичните си програми Treventis има нов диагностичен подход за ранна диагностика и мониторинг на ефектите от лечението при болестта на Алцхаймер.
Повече информация: www.treventis.com

За Сервие
Сервие е международна фармацевтична компания, управлявана от фондация с нестопанска цел. Централата на фирмата се намира във Франция (Сюрен). Компанията присъства в 148 страни по света, с персонал от 21000 служители и оборотът ù за 2016 г възлиза на 4 милиарда евро.
Изцяло независима, Групата Сервие инвестира 25% от годишния си оборот в научно-изследователска дейност и влага цялата си печалба в разработване на нови медикаменти. Основен двигател за корпоративния напредък на Сервие е търсенето на иновации в 5 терапевтични области: сърдечно-съдови, имуно-възпалителни и невро-психични заболявания, онкология и диабет. Компанията притежава също така и високо-качествени генерични медикаменти.