You are here

Въпроси и отговори за Еуреспал 80 mg таблетки с удължено освобождаване и на Еуреспал 0,2% сироп

Въпроси и отговори предназначени за пациентите

  1. Какви са причините за изтеглянето от пазара на Еуреспал 80 mg таблетки с удължено освобождаване и на Еуреспал 0,2% сироп?

Изтеглянето от пазара на Еуреспал 80 mg таблетки с удължено освобождаване и на Еуреспал 0,2% сироп се основава на нови проучвания, които предполагат, че това лекарство може да причини нарушения в сърдечния ритъм.

В съответствие с тези резултати и като се има предвид, че Еуреспал 80 mg таблетки с удължено освобождаване и Еуреспал 0,2% сироп се предписват за симптоматично лечение (кашлица и експекторация) в хода на бронхо-белодробни заболявания, за които съществуват други алтернативни лечения, се стигна до съгласие Еуреспал 80 mg таблетки с удължено освобождаване и Еуреспал 0,2% сироп да бъдат изтеглени от пазара.

  1. Какви са рисковете и действията, които трябва да се предприемат?
  • За пациенти, които са били лекувани в миналото:

Пациенти, които са били лекувани в миналото с Еуреспал 80 mg таблетки с удължено освобождаване и с Еуреспал 0,2% сироп не е необходимо да се консултират с лекар.

  • За пациенти, които в момента провеждат лечение:

Пациенти, които провеждат в момента лечение с лекарството, рискът от нарушения на сърдечния ритъм е нисък. Пациентът трябва да прекрати лечението си като се препоръчвада се консултира със своя лекар, който ще прецени евентуалната нужда от алтернативно лечение.

  1. Какво трябва да се направи с опаковките Еуреспал 80 mg таблетки с удължено освобождаване и Еуреспал 0,2% сироп?
  • Пациентите трябва да върнат кутиите или флаконите независимо дали са отворени или не, на техния фармацевт за унищожаване по съответния ред.

За всякакви въпроси, фирма „Сервие Медикал“ ЕООД е на разположение на пациентите:

Местен представител на Притежателя на разрешението за употреба:

Сервие Медикал ЕООД

бул. „Цар Освободител“ № 14

гр. София 1000

тел.: +359 2 921 57 00;  0886 100 264

факс: +359 2 921 57 50

e-mail: pharmacovigilance.bg@servier.com